خانه / YouTube / فاروج کمترین آمار تصادفات در خراسان شمالی دارد

فاروج کمترین آمار تصادفات در خراسان شمالی داردهادی رجائی نیا یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: شهرستان فاروج در یکی از محورهای پرتردد کشور، با توجه به قرار گرفتن در مسیر استان خراسان رضوی و استان های شمالی کشوراست.
وی با اشاره به محدودیت های این محور پرتردد به لحاظ عبور این مسیر از سطح شهر بیان داشت: رتبه شهرستان در استان به لحاظ فراوانی تصادفات طی پارسال و امسال، در 6 ماهه اول رتبه 8 است که کمترین تصادفات درون شهری در سطح استان را داشتیم.
وی افزود: در حوزه تصادفات برون شهری هم رتبه 6 استان را طی 6 ماهه اول پارسال و امسال داشته ایم.
رجائی نیا گفت: تصادفات درون شهری در 6 ماهه اول سال 95 در شهرستان 17 مورد و در مدت مشابه در سال 96 به 18 مورد رسیده که در فراوانی 6 درصد افزایش داشته است.
رئیس شورای ترافیک شهرستان افزود: در تصادفات برون شهری، رقم 64 مورد سال 95 در 6 ماهه اول امسال به 85 مورد رسیده که 33 درصد افزایش داشته است.
وی گفت: در نسبت ها، در تصادفات درون شهری، 1.1درصد تصادف استان مربوط به شهرستان بوده این در حالیست که این رقم در پارسال، 1.2بوده که شاهد کاهش آن هستیم.
وی به افزایش سهم شهرستان در تصادفات برون شهری در سطح استان به نسبت پارسال اشاره کرد و افزود: در حوزه برون شهری، پارسال 4.8دهم درصد بوده که امسال به 5.3دهم درصد افزایش رسیده است
فرماندار فاروج گفت: تصادفات درون شهری در بازه زمانی 6 ماهه اول پارسال و امسال 6 درصد افزایش داشته و این افزایش در حوزه تصادفات فوتی و خسارتی تقسیم شده اما در همین مدت تصادفات جرحی همراه با کاهش بوده است.
وی افزود: در تصادفات درون شهری 6 ماهه اول سال 95، فوتی نداشتیم و 17 مورد هم جرحی بوده است اما در سال 96، یک مورد فوتی ، 15 مورد جرحی و 2 مورد خسارتی ودر تصادفات برون شهری در سال 95، 7 مورد فوتی بوده که این رقم در سال 96، به 3 مورد کاهش یافته و جرحی 57 موردی 6 ماهه اول سال 95، به 82 مورد در مدت مشابه در سال 96 رسیده است.
فرماندار فاروج با تاکید بر ضرورت افزایش حساسیت ها در همه دستگاه های متولی در حوزه تصادفات بیان داشت: به نظر می رسد افزایش آمار تصادفات در سطح کشور ، یک مقدار حساسیت ها را در این حوزه کاهش داده است، و این درحالیست که نباید برایمان طبیعی شود و به راحتی از کنار آن بگذریم.
وی گفت: اگر در حوزه اجرایی درست عمل نکنیم فعالیت های حوزه فرهنگ سازی هم اثر گذار نمی شود وبرای جامعه تبعات و بار یک تصادف هم زیاد است.
شهرفاروج در 90 کیلومتری بجنورد؛ دروازه ورودی شرقی خراسان شمالی از سمت استان خراسان رضوی محسوب می شود.
7187/ 6042 خبرنگار: مرضیه مهربان** انتشار: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


درباره gohari