خانه / YouTube / یک مقام معاونت امور زنان ریاست جمهوری: سند توسعه زنان و خانواده استان ها تدوین می شود/ موضوع زنان و خانواده، زنانه نیست

یک مقام معاونت امور زنان ریاست جمهوری: سند توسعه زنان و خانواده استان ها تدوین می شود/ موضوع زنان و خانواده، زنانه نیستبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، اطهره نژادی عصر دوشنبه در نشست با مشاوران و مدیران کل اموربانوان وزارتخانه ها و استانداری های سراسر کشور در محل مجتمع فرهنگی نهضت سواد آموزی افزود: شناسایی وضع موجود زنان و خانواده در استان ها بر مبنای اطلاعات پایه مستند، ارزیابی وضع موجود براساس مقایسه داده ها با میانگین کشوری با لحاط تفکیک جنسیتی تا حد ممکن و فهرست بندی مشکلات و فرصت های مهم از اهداف تدوین این سند است.
وی تجزیه و تحلیل علل اصلی مسایل و خلاهای ظرفیتی، اولویت بندی مسائل، تدوین نتایج مورد انتظار از توسعه جهت حل مسائل با استفاده از زبان تغییر، برنامه ریزی عملیاتی مکان محور برای بهبود وضعیت زنان و خانواده و تدوین طرح پایش و ارزیابی را از دیگر اهداف تدوین سند یادشده بیان کرد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که دستیابی به توسعه متوازن و همه جانبه گرا در اهداف کلان برنامه ریزی کشور مدنظر بوده و براساس اسناد فرادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه کشور، تلاش در جهت احقاق حقوق همه مردم، تحقق عدالت جنسیتی ، توجه مسئولانه به پایداری مخیط زیست و توسعه ظرفیت های ملی از جمله تکالیف دستگاههاست، این معاونت نیز به عنوان سیاستگذار حوزه زنان و خانواده این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
نشست یک روزه مشاوران وزرا و مدیران کل امور بانوان وزارتخانه ها و استانداری های سراسر کشور درمحل مجتمع فرهنگی نهضت سواد آموزی با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت و علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی برگزارشد.
ادامه دارد…
اجتمام *1724* 7268
خبرنگار: مهناز بیرانوند * انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


درباره gohari